QR Code Trends

List Articles
cac-linh-vuc-ung-dung-cua-ma-qr-la-gi

Các kịch bản ứng dụng của mã QR trên thiết bị di động rất rộng và các ứng dụng khác nhau có các tình huống...

ma-qr-bang-giong-noi-tai-trien-lam-nghe-thuat

Mã QR để giải thích bằng âm thanh được dán bên cạnh mỗi tác phẩm trong phòng trưng bày. Quét mã QR bên cạnh tác...

tu-tham-quan-trien-lam-bao-tang-bang-ma-qr

Tại các địa điểm triển lãm như bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, nên trang bị bảng mô tả văn bản. Tuy nhiên, bảng...

Trở thành chuyên gia về mã QR

Các giải pháp Mã QR đa dạng với đầy đủ thiết kế, theo dõi và hơn thế nữa
Dùng thử miễn phí