App Store

View your app on various App Stores

Nếu bạn có ứng dụng cho cả Android và iOS, bạn có thể dễ dàng hiển thị ứng dụng của mình trong Apple App Store , Google Play , Amazon Appstore và thậm chí là liên kết tải xuống APK chỉ bằng một mã QR.

Mã QR này có thể chuyển hướng đối tượng mục tiêu của bạn đến cửa hàng ứng dụng phù hợp với hệ điều hành trên điện thoại thông minh của họ, giúp dễ dàng cài đặt ứng dụng.

appstore.svg