Coupons

Share coupons and discounts

Sử dụng phiếu giảm giá để chuyển đổi doanh số bán hàng nhiều hơn. Sử dụng mã giảm giá% để thu hút khách hàng mới hoặc thưởng cho những khách hàng thân thiết của bạn cho những lần mua hàng tiếp theo.

Thêm mã QR này vào tài liệu quảng cáo của bạn để thu hút khách hàng mới và giảm giá cho những khách hàng thân thiết.

coupon.png