PDF

Link to a mobile-optimized PDF
Dễ dàng chia sẻ tệp PDF chỉ với một lần quét. Loại mã QR Code này lưu trữ tài liệu quảng cáo, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, danh mục, menu và nhiều tệp PDF khác của bạn. Khách hàng có thể xem hoặc tải xuống
pdf.svg