Social Media

Link to your social media channels
Bạn có thể kết nối trực tuyến với khách hàng của mình một cách nhanh chóng. Sử dụng mã QR để hiển thị danh sách các liên kết đến Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn và nhiều kênh xã hội khác.
social-media.svg