vCard Premium

Share personalized contact details

Danh thiếp thông thường có rất nhiều thông tin liên lạc trên đó và việc chỉnh sửa rất phức tạp. Nhưng bây giờ, bạn chỉ có thể đặt tên của mình cùng với mã QR. Mã vCard QR cho phép bạn chèn thông tin liên hệ của mình, bao gồm chức danh doanh nghiệp và hồ sơ mạng xã hội, cùng với hình ảnh của bạn.

Bằng cách quét nó, đối tượng mục tiêu của bạn sẽ có thể xem thông tin của bạn hoặc lưu nó vào sổ địa chỉ trên điện thoại thông minh của họ. Điều đó giúp bạn có thể phát triển mạng lưới của mình mà không cần nỗ lực.

vcard.svg