Dynamic URL

Link to any page on the web
Bạn có thể chuyển hướng URL đến bất kỳ URL nào ngay lập tức bằng cách quét mã QR. Sử dụng loại mã QR này để chỉnh sửa URL của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng thay thế hoặc sửa chữa các liên kết bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi in.
website.svg