QR Codes API

Sử dụng API mã QR của chúng tôi để xây dựng doanh nghiệp của bạn một cách hoàn hảo. Trở thành chuyên gia tạo mã QR

API của chúng tôi có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

Tự động hóa quy trình kinh doanh

Tự động hóa quy trình kinh doanh

API của chúng tôi được xây dựng để giúp việc tạo QR của bạn trở nên trơn tru và hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng tích hợp trình tạo Mã QR của chúng tôi với iOS, Android, Trang web hoặc hệ thống quy trình làm việc của bạn.

Tạo ấn tượng tốt

Tạo ấn tượng tốt

Tạo ra hàng loạt với các thiết kế của bạn. Đó là lý do tại sao với API của chúng tôi, bạn có thể tạo mã QR với các mẫu của mình!

Tùy chỉnh phản hồi

Tùy chỉnh phản hồi

Bạn có thể yêu cầu trả lại Mã SVG hoặc tải xuống tệp .SVG tùy thuộc vào nhu cầu và quy trình xử lý của bạn

Ví dụ cơ bản

Request URL https://api.qrgateway.com/api/qr-generator?access_token=your-access-token-here
Request Method POST | GET (using Query Params)
Request Body
{
  "frame_name": "no-frame",
  "qr_code_text": "https://www.qrgateway.com/",
  "download": 1,
  "qr_code_logo": " scan_me_border_2"
}
Response qrgateway-qrcode

Bắt đầu dễ dàng với API trình tạo mã QR của chúng tôi

Bây giờ bạn đã có ý tưởng chung về những gì API của chúng tôi có thể làm, bạn có thể sử dụng các thông số Mã QR bên dưới để tạo Mã QR của bạn. Xin lưu ý rằng ACCESS_TOKEN là một tham số GET bắt buộc và tất cả các các tham số có thể được gửi trong nội dung POST khi sử dụng POST hoặc trong Tham số GET khi sử dụng GET.

Endpoint https://api.qrgateway.com/api/qr-generator
Methods POST | GET
Response Binary Image File SVG || Code SVG

Basic Parameters

Parameter Name Type Default Description
access_token string Required Get it from Account > API Key
qr_code_text string Required What you like to encode e.g. https://www.yourdomain.com or Free Text.

If you use the GET method, please encode it before making the request.

download boolean 0 0 = Return data
1 = Send data to browser

Design Parameters

* Nếu bạn sử dụng phương thức GET, vui lòng mã hóa nó trước khi thực hiện yêu cầu.

Parameter Name Type Default Description
pattern_color string #000000 QR Codes color in format #RRGGBB.
background_color string #FFFFFF Background color in format #RRGGBB.
marker_left_inner_color string #000000 Inner color of the top-left position marker.
marker_left_outer_color string #000000 Outer color of the top-left position marker.
marker_right_inner_color string #000000 Inner color of the top-right marker.
marker_right_outer_color string #000000 Outer color of the top-right marker.
marker_bottom_inner_color string #000000 Inner color of the bottom-left marker.
marker_bottom_outer_color string #000000 Outer color of the bottom-left marker.
 • marker_left_template
 • marker_right_template
 • marker_bottom_template
string version1
 • default-default version1
 • default-diamond version2
 • default-drop_in version3
 • default-dropeye version4
 • default-flurry version5
 • default-heart version6
 • default-rounded version7
 • default-sdoz version8
 • flurry-drop_in version9
 • flurry-dropeye version10
 • flurry-flurry version11
 • flurry-sdoz version12
 • flurry-sun version13
 • drop-drop version14
 • drop-dropeye version15
 • drop-sun version16
 • drop_in-drop version17
 • drop_in-drop_in version18
 • drop_in-dropeye version19
 • dropeye-circle version20
 • dropeye-drop version21
 • dropeye-dropeye version22
 • dropeye-dropin version23
 • flower_in-rounded version24
 • flower-rounded version25
 • rounded-rounded version26
 • sdoz-daimond version27
 • sdoz-dropeye version28
 • sdoz-plus version29
 • sdoz-sdoz version30
 • circle-circle version31
 • circle-rounded version32
 • circle-sun version33
qr_pattern string version1
 • version1
 • version2
 • version3
 • version4
qr_code_logo string no-logo
 • scan_me_basic scan_me_basic
 • scan_me_border scan_me_border
 • scan_me_border_2 scan_me_border_2
 • scan_me_bubble scan_me_bubble

Frame Parameters

Parameter Name Type Default Description
frame_color string #000000 Frame color in format #RRGGBB, e.g. #0000aa.
frame_text string Any label to display it close to the icon
frame_icon_name string
 • app
  app
 • business
  business
 • coupon
  coupon
 • event
  event
 • facebook
  facebook
 • feedback
  feedback
 • gallery
  gallery
 • mobile
  mobile
 • mp3
  mp3
 • pdf
  pdf
 • rating
  rating
 • social
  social
 • url
  url
 • vcard
  vcard
 • video
  video
frame_name string Required
frame-qr-code version1

Gallery Mockup

gallery-mockup-qr-code
gallery-mockup-qr-code
gallery-mockup-qr-code
gallery-mockup-qr-code
gallery-mockup-qr-code
gallery-mockup-qr-code
Nhận tư vấn miễn phí

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
nếu bạn cần một giải pháp cho nhu cầu cá nhân hoặc sử dụng thương mại quy mô lớn

Sẵn sàng để tự động hóa hoạt động tiếp thị của bạn?

Mở khóa PDF, Video, Truyền thông xã hội và nhiều mã QR khác!