Clicky

Tạo mã QR hàng loạt với số lượng lớn

Các mẫu hàng loạt có thể được sử dụng liên tục và nhiều mã con có thể được tạo chỉ 1 lần duy nhất bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến hoặc tải lên tệp excel để nhập dữ liệu

💡 Tạo mẫu, nhập dữ liệu và tạo mã QR hàng loạt

Các mẫu hàng loạt hoạt động như 'khuôn' cho mã QR. Tải lên bảng tính Excel hoặc điền dữ liệu trực tuyến để tạo mã QR hàng loạt. Tất cả dữ liệu trong mẫu sẽ được tự động tích hợp, tạo ra một loạt nhãn với nội dung đa dạng.

⚡ Các mẫu có thể được liên kết với các biểu mẫu, cung cấp chức năng động hoàn chỉnh.

Liên kết với biểu mẫu cho phép mỗi mã có thể quét để độc lập nhập và xem thông tin động.

Hỗ trợ việc tùy chỉnh các mẫu, cho phép thêm nhiều yếu tố hình ảnh, đồ họa, bảng biểu và nhiều hơn nữa.

batch-qr-code

Tạo, quản lý và theo dõi tất cả các mã QR của bạn.

Thiết kế mã QR đẹp theo cách của bạn. Thêm màu sắc, logo và khung của riêng bạn.

Gia nhập hơn 1.000.000 người dùng trên toàn thế giới

logo-ples_grand-company
logo-anson-company
logo-blubrry-company
logo-jacob-company
logo-marketing-difference-company
logo-rosbeef-company
logo-adplorer-company
logo-aw-company
logo-gardner-literary-company
logo-lindwood-company
logo-romance-company
logo-triton-company