Clicky

Phát triển với QrGateway

Giải pháp tối ưu cho quản lý mã QR.
Bắt đầu thông minh và mở rộng hiệu quả với các tính năng tiên tiến và công cụ mạnh mẽ của chúng tôi. Vượt xa đối thủ cạnh tranh và đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới với QrGateway.

Đăng ký tài khoản ngay bây giờ không cần thẻ tín dụng. Bạn sẽ được tạo ra tối đa 2 mã QR cho một tài khoản miễn phí.

Small

Advanced features for creating diverse and complex QR codes

-20%$5

$

4

/ mo
paid annually

Features

10 Dynamic QR Codes
30000 Scans
2 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
Disabled API
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Medium

More powerful tools for customizing and tracking QR codes for your business.

-20%$15

$

12

/ mo
paid annually

Features

50 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
10 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
30000 API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Platinum

Advanced tools to optimize your marketing or sales campaigns with QR codes.

-20%$40

$

32

/ mo
paid annually

Features

400 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
40 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
100000 API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Enterprise

Full control and customization for large-scale QR code generation and management for organizations or businesses.

-20%$100

$

80

/ mo
paid annually

Features

999999 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
200 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
Unlimited API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Small

Advanced features for creating diverse and complex QR codes

-20%$5

$

4

/ mo
paid annually

Features

10 Dynamic QR Codes
30000 Scans
2 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
Disabled API
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Medium

More powerful tools for customizing and tracking QR codes for your business.

-20%$15

$

12

/ mo
paid annually

Features

50 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
10 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
30000 API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Platinum

Advanced tools to optimize your marketing or sales campaigns with QR codes.

-20%$40

$

32

/ mo
paid annually

Features

400 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
40 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
100000 API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Enterprise

Full control and customization for large-scale QR code generation and management for organizations or businesses.

-20%$100

$

80

/ mo
paid annually

Features

999999 Dynamic QR Codes
Unlimited Scans
200 Users
Hide QRGateway Logo
Vip QR Code Frames
Unlimited API Requests
View Scan Date Ranges
Location, Device ... Analytics
Widget Analytics
3party Conversion Analytics
Support via Discord, Slack
Export Data Analytics

Cho Tùy chỉnh

Giải pháp tùy chỉnh lý tưởng cho các tổ chức muốn sử dụng nhiều mã QR hơn, có tính năng white labeling, API và các tính năng bổ sung khác.

Tạo, quản lý và theo dõi tất cả các mã QR của bạn.

Thiết kế mã QR đẹp theo cách của bạn. Thêm màu sắc, logo và khung của riêng bạn.

Các câu hỏi thường gặp

faq-image-qrgateway