QR Code Industry

Cách ngành sản xuất sử dụng mã QR

Lĩnh vực sản xuất có thể phản ánh tốt nhất mức năng suất của một quốc gia. Trong những năm gần đây, ngành sản xuất trong nước phát triển nhanh chóng, phạm vi bao trùm lên nhu cầu hàng ngày của con người.

Lĩnh vực sản xuất có thể phản ánh tốt nhất mức năng suất của một quốc gia. Trong những năm gần đây, ngành sản xuất trong nước phát triển nhanh chóng, phạm vi bao trùm lên nhu cầu hàng ngày của con người. Thực phẩm và đồ uống, dệt may và các nguyên liệu thô khác nhau đều là những ngành sản xuất, chắc chắn là trụ cột của nền kinh tế quốc dân.

 

Với sự phát triển của Internet, việc ứng dụng mã QR ngày càng rộng rãi; Sự kết hợp của mã QR trong ngành sản xuất sẽ tối ưu hóa hiệu ứng thương hiệu của sản phẩm và tăng doanh thu bán sản phẩm. Việc kết nối hàng hóa với Internet và gần gũi hơn với cuộc sống của con người tạo ra hàng loạt các liên kết như mua bán trở nên nhanh chóng và đơn giản.

 

Làm thế nào để các ngành sản xuất này kết hợp mã QR?

 

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại Lijang (Thượng Hải) tham gia vào sản xuất, bán buôn và bán các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như quần áo và hàng dệt may. Công ty này làm việc với chúng tôi để tạo mã QR cho các mặt hàng khác nhau.

 

Chúng tôi biết rằng sản phẩm quần áo cần phải có hiệu ứng thương hiệu, dẫn đến việc xuất hiện nhiều hàng nhái trên thị trường; bây giờ, mã QR được sử dụng như một phương tiện truyền tải thông tin sản phẩm và có thể được sử dụng. Như một phương tiện chống hàng giả. Thẻ quần áo được kết hợp với mã hai chiều kết nối với trang web chính thức, đạt được hiệu quả chống hàng giả tuyệt vời. Đối với một số quần áo đã có thương hiệu và lịch sử, văn hóa trang phục là điều cần thiết. Nó có thể được kết hợp tốt trong mã QR nhỏ này.

 

Một số thương hiệu nổi tiếng ban đầu nhiều người chưa biết đến. Dù vậy, những ý tưởng thiết kế và văn hóa lịch sử đằng sau đó vẫn được truyền tải đến công chúng qua nhiều kênh khác nhau và dần tạo thành một cơn sốt. Thị trường và hiện tượng được tạo ra bởi những nhãn hiệu này có một số đặc điểm riêng biệt. Có một số "tính cách" độc đáo trong tiếp thị và tiêu thụ thương hiệu. Giống như thương hiệu thời trang nổi tiếng Supreme, văn hóa đường phố kết hợp nhiều yếu tố táo bạo và phóng đại. Nó đã nhanh chóng trở thành một nét văn hóa hiện đại mà thậm chí giới trẻ còn theo đuổi. Có câu “cái gì cũng có thể là tối cao”, chính là hiệu ứng thương hiệu do câu chuyện thương hiệu và văn hóa thương hiệu mang lại.

 

Các kênh đầu ra cho nội dung có thương hiệu này bao gồm các bài báo trực tuyến, video và xác nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hãy biến nó thành của riêng bạn và sau đó kết hợp mã QR trên sản phẩm để thúc đẩy tiếp thị sản phẩm tốt. Khi nói đến xúc tiến và tiếp thị, một số ngành hàng thực phẩm và đồ uống đã làm rất tốt điều này, kết hợp các sản phẩm có mã QR để thực hiện các hoạt động khuyến mại thông qua mã QR. Liên kết đến nhiều trang sự kiện đã thu hút lưu lượng truy cập cá nhân trên trang web chính thức. Nhiều khách hàng lặp lại cũng đã nuôi dưỡng một nhóm khách hàng cũ.

 

Đối với một công ty trong ngành sản xuất, những phương pháp này là một tham khảo tốt, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực kinh doanh của công ty. Cung cấp nhiều ý tưởng hơn. Ví dụ, làm thế nào để kết hợp mã QR với hàng hóa hiệu quả hơn và thông tin được mang bởi mã QR, v.v., có thể được mở rộng cho nhiều giải pháp khác nhau.

Bài viết liên quan

Amplifying Accessibility and Brand Excellence with White Label Solutions

Discover the transformative synergy between QR codes and White Label solutions in our latest article. Uncover how these unassuming codes are rewriting the rules of accessibility and brand enhancement. Dive into the world of dynamic marketing, seamless engagement, and data-driven insights that QR codes empower within White Label frameworks.

The Crucial Role of QR Codes in Environmental Conservation

QR codes have become indispensable in our quest for environmental conservation. From promoting sustainable practices and waste reduction to enhancing consumer awareness and facilitating eco-friendly choices, QR codes provide a versatile and accessible solution to protect the environment.

Leveraging QR Codes in Government Operations

By embracing QR codes, governments can streamline service delivery, enhance transparency, and empower citizens to actively participate in governance. From providing instant

Harnessing the Power of QR Codes for Philanthropic Endeavors

The integration of QR codes into philanthropic initiatives has unlocked a multitude of opportunities for positive social impact. From facilitating donations to fostering transparency, accountability, and engagement, QR codes offer a versatile and accessible solution for individuals to contribute to causes they care about.