QR Code Industry

Tạo mã QR điều hướng cho cửa hàng của bạn

Sử dụng mã QR điều hướng có thể giúp khách hàng tìm thấy cửa hàng của bạn một cách chính xác và cũng thuận tiện hơn để khách hàng chia sẻ thông tin địa chỉ cửa hàng của bạn với bạn bè. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm và tiêu dùng tại cửa hàng của khách hàng, từ đó khắc sâu ấn tượng của người dùng về cửa hàng.

Khi điều hành một nhà hàng hoặc cửa hàng, bạn thường gặp phải những tình huống như:

Khách hàng có gọi điện nhiều lần để xác nhận địa chỉ cửa hàng trên đường đến cửa hàng không?

Khách hàng có đang điều hướng qua bản đồ hoặc không thể tìm thấy chính xác cửa hàng của bạn ở đâu?

Khách yêu cầu add bạn bè trên Facebook có gửi địa chỉ cửa hàng không?

Bạn chỉ cần một mã QR điều hướng để giải quyết những rắc rối của khách hàng.

Mã QR điều hướng là gì?

Mã QR điều hướng, như tên cho thấy, tạo mã QR từ liên kết URL của địa chỉ vị trí cửa hàng thực của bạn. Sau đó, áp dụng mã QR điều hướng này cho trang web chính thức của bạn, bao bì sản phẩm, áp phích quảng cáo, tài liệu quảng cáo, túi mua sắm, v.v. Theo hệ thống định vị, người dùng có thể quét trực tiếp mã QR này và xác định chính xác điểm đến - địa chỉ cửa hàng của bạn.

Sử dụng mã QR điều hướng có thể giúp khách hàng tìm thấy cửa hàng của bạn một cách chính xác và cũng thuận tiện hơn để khách hàng chia sẻ thông tin địa chỉ cửa hàng của bạn với bạn bè. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm và tiêu dùng tại cửa hàng của khách hàng, từ đó dạy cho người dùng ấn tượng về cửa hàng.

Vậy làm cách nào để bạn tạo mã QR để điều hướng địa chỉ?

1. Sử dụng vị trí mã QR tĩnh

 Đầu tiên, hãy truy cập Mã QR vị trí. Sau đó, tìm kiếm cửa hàng của bạn trên Bản đồ.

 

Sau khi chọn được tọa độ của nhà hàng, vui lòng kiểm tra lại và nhấn nút để tạo mã.

Cuối cùng, tải xuống mã QR và sử dụng nó.

2. Sử dụng mã QR URL

Bước đầu tiên là mở bản đồ Google, sau đó tìm kiếm một địa chỉ, chẳng hạn như HomeDepotStore.

 

Nhấp vào nút chia sẻ ở dưới cùng bên trái của sơ đồ trang web

Trên trang bật lên, hãy sao chép URL:

Sau đó, truy cập trang web tạo mã QR của chúng tôi và dán địa chỉ vào hộp URL của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mã QR động vì mã QR hoạt động cho phép sửa đổi nội dung của mã QR bất kỳ lúc nào. Và nó cũng có thể theo dõi dữ liệu quét của mã QR (thời gian quét, vị trí, số lượng, thiết bị, v.v.).

Bạn có thể làm đẹp thiết kế của mã QR và có thể tải xuống và áp dụng nó ngay lập tức.

Bài viết liên quan

Amplifying Accessibility and Brand Excellence with White Label Solutions

Discover the transformative synergy between QR codes and White Label solutions in our latest article. Uncover how these unassuming codes are rewriting the rules of accessibility and brand enhancement. Dive into the world of dynamic marketing, seamless engagement, and data-driven insights that QR codes empower within White Label frameworks.

The Crucial Role of QR Codes in Environmental Conservation

QR codes have become indispensable in our quest for environmental conservation. From promoting sustainable practices and waste reduction to enhancing consumer awareness and facilitating eco-friendly choices, QR codes provide a versatile and accessible solution to protect the environment.

Leveraging QR Codes in Government Operations

By embracing QR codes, governments can streamline service delivery, enhance transparency, and empower citizens to actively participate in governance. From providing instant

Harnessing the Power of QR Codes for Philanthropic Endeavors

The integration of QR codes into philanthropic initiatives has unlocked a multitude of opportunities for positive social impact. From facilitating donations to fostering transparency, accountability, and engagement, QR codes offer a versatile and accessible solution for individuals to contribute to causes they care about.